Tekstilna protupožarna/protudima zavjesa „TFF-EW90”
 

Tekstilna protupožarna i protudimna zavjesa sa vođicama tipa TFF-EW 90 prema novoj europskoj normi EN 16034 sa CE oznakom i CPR certifikatom BROJ 1322-CPR-65797/01

-atestirana i klasificirana po EN 16034, EN 1634-1, EN 1363-1 i EN 13501-2

Klasifikacije na protupožarnost: EW90 / EI 90

Dostizanja klasifikacije EI 90 suhim putem slobodnom zonom od 0,5 m , EW + 0,5 m.Protupožarna zavjesa klasifikacije TFF EW sa CE znakom po europskoj harmoniziranoj normi EN 16034, otporne na požar na 90 minuta po EN 1634-1, radijacije max.do 15 kW/m² klasifikacije EW90 po EN 13501-2, C2 klase za ≥ 10.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja.
Radna temperatura od -30°C do +40°C .

Tkanina
Tekstilna protupožarna/protudima zavjesa „TFF-EW90“ je proizvedena od tkanih staklenih filamenata ojačana sa žičanim vlaknima od nerđajućeg čelika, klase otpornosti na požar A2 po EN 13501-1.

Funkcioniranje:
Zatvaranje:  vertikalno, gravitacijsko, uz pomoć fiksne završne lajsne od čeličnog profila ili fleksibilne sa ispunom od čeličnog granulate, sistem se zatvara putem svoje vlastite težine po principu „GravityFail Safe“ dobijanjem protupožarnog signala sa PP centrale zgrade i otpuštanjem elektromagnetne kočnice u motoru.
Mogućnost montaže na strop, na zid ili u nišu.

Otvaranje: putem cjevastog elektromotora “Becker”.

Upravljanje
Kontrolna jedinica sa mikroprocesornim upravljanjem i pokretanjem cjevastog „Becker“ priključnog napona 230 V AC ±10% sa integriranom radnom kočnicom napona 24 V DC ±10% koja drži zavjesu u otvorenom položaju i kontrolira brzinu spuštanja zavjese putem uređaja za regulaciju brzine zatvaranja zavjese pomoću centrifugalne spojnice.
Kontrola GFS sistema. Zaštita od neujednačenog napona.

Napajanje 230 V AC +10% / -15%.
Zaštitna klasa: IP54.
Broj ciklusa otvaranja/zatvaranja: C2, preko 10.000 ciklusa otvaranja/zatvaranja

Pored kontrolne jedinice se nalazi taster sa ključem za redovno testiranje zavjese.

Bočne vodilice:  sigurnosne duple vođice od čeličnih profila 80 x70 mm tj. vođica sa sadržanom sigurnosnom šinom u sebi, međusobno povezane oprugama koje omogućuju sigurnost zatvaranja putem kotrljajućih ležajeva usred pojave visokog nadpritiska i udara na vjetar do 5 km/h.

Kućište:  pocinčano čelično, dimenzija 250 x 200 mm

Opcije:
- UPS koji zavjesu drži u otvorenom položaju po zahtjevu investitora, u slučaju nestanka električne energije
- Dimni detektor
- Farbanje vođica, kućišta i donje čelične lajsne u RAL boje

 
 
  Protudimna zavjesa - Sve